Закономерности на които се подчинява Слънчевата система

 

Слънчевета система се подчинява на редица закономерности, по-известните от които:
-- всички планети се въртят около Слънцето в почти и една и съща равнина (еклиптика), съвпадаща с равнината на Слънчевия екватор и се движат в еднакво "право" направление, съвпадащо с направлението на осевото въртене на Слънцето (обратно на часовниковата стрелка, ако се гледа на Слънчевата система от Северния световен полюс).
-- осевото въртене на повечето планети също е "право". Изключение са Венера и Уран.
-- радиусът на планетните орбити се подчинява на открития по емперичен път закон на Боде-Тициус:
Rn=(0.3x2n-2+0.4) a.e.
където: n - пореден номер на планетата
Законът е в сила и за газовите гиганти, при условие че се приеме че Юпитер е шестата, а не петата планета. От своя страна това е стимулирало да бъде търсена хипотетичната пета планета (хипотезата за Фаетон), но на нейно място е открит астероидния пояс.

 

 

 

 

 

 

{START_COUNTER}