Спътници на Уран

 

 

 

Уран има 27 известни естествени спътници,най-големите от които са Миранда, Ариел, Умбриел, Титания и Оберон. Естествените спътници на Уран са най-малки сред газовите гиганти, комбинираната маса от основните спътници на Уран ще е по-малко от половината от масата на Титан. Най-големия спътник Титания има радиус едва 788,9 km, което е по-малко от половината на този на Луната. Спътниците имат малко албедо, вариращо от 0,20 на Умбриел до 0,35 на Ариел.Спътниците са леденокаменни конгломерати съставени от около 50% лед и 50% скала. Ледът може да съдържа амоняк и въглероден диоксид.
Между всички спътници Ариел е с най-малка възраст, докато Умбриел е най-стар. На Миранда има каньони дълбоки 20 km и многообразие от геоложки особеностти.

 

 

 

 

{START_COUNTER}